„Każdy człowiek jest złotym runem dla siebie”
( O.Elitis )

O mnie

20150301_175346Jestem psychoterapeutą rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej, po złożeniu specjalistycznego egzaminu, potwierdzającego kompetencje w zawodzie psychoterapeuty. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyłem studia psychologiczne na wydziale FiIozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz Studium Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, posiadające akredytację Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej - członka Polskiej Rady Psychoterapii, Polskiej Federacji Psychoterapii i European Association for Psychotherapy.Swoje doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywałem m.in, na rozmaitych stażach klinicznych w szpitalach psychiatrycznych w Polsce i Grecji.

 

Ukończyłem wiele szkoleń w zakresie psychoterapii, dotyczących m.in diagnozy klinicznej ,psychoterapii krótkoterminowej , psychoterapii depresji i zaburzeń lękowych, psychoterapii zaburzeń jedzenia, uważności, pracy z ciałem, psychoterapii par oraz prowadzenia hipnozy w terapii. Ponadto uczestniczyłem w wielu warsztatach self - experience (doświadczenia własnego). W przeszłości przez wiele lat pracowałem jako psycholog na oddziale neurologii w szpitalu w Skarżysku-Kamiennej oraz w tamt. Poradni Zdrowia Psychicznego. Obecnie pracuję jako psychoterapeuta w Poradni Psychiatryczno-Psychologicznej w Starachowicach. Ponadto prowadzę własny gabinet psychoterapeutyczny w Skarżysku-Kamiennej.

Zajmuję się diagnostyką psychologiczną, pomocą psychologiczną i psychoterapią osób cierpiących z powodu rozmaitych zaburzeń emocjonalnych, m.in depresji i zaburzeń lękowych oraz osób w kryzysach życiowych. Swoją pracę superwizuję u certfikowanych psychoterapeutów w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie.

Pracuję w podejściu Psychoterapii Integratywnej MetaSystemowej, gdzie twórczo rozwija się i korzysta z wiedzy oraz doświadczeń rozmaitych nurtów współcześnej psychoterapii (m.in psychoanalitycznej, humanistycznej, systemowej, hellingerowskiej, behawioralno-poznawczej i innych )
(więcej informacji na stronach internetowych www.pocieszka.pl  i www.integrative.pl).