„Każdy człowiek jest złotym runem dla siebie”
( O.Elitis )

Oferta

Zapraszam osoby poszukujące pomocy w rozmaitych sytuacjach problemowych i stanach psychicznych, zarówno skierowane przez specjalistów, jak i te szukające psychoterapii z własnej inicjatywy.

Z czym możesz się zgłosić:

- stany depresyjne i lękowe,
- objawy nerwicowe, problemy somatyczne,
- kryzysy emocjonalne,
- zaburzenia nastroju,
- zaburzenia osobowości,
- uzależnienia,
- zaburzenia jedzenia,
- problemy w związku, z samoakceptacją i w relacjach interpersonalnych,
- utrata bliskiej osoby,
- samotność,
- poprawienie jakości życia , rozwój osobisty,
- załamanie emocjonalne po traumatycznych przeżyciach itd.

FORMY PRACY TERAPEUTYCZNEJ

Konsultacja indywidualna :
To zwykle jedno lub kilka spotkań, które służą zdefiniowaniu problemu, określeniu natury zgłaszanych trudności, postawieniu wstępnej diagnozy nozologicznej oraz ustaleniu dalszych zasad wspólpracy. Konsultacja nie ma charakteru stricte terapeutycznego, ale bywa często tak, że już po pierwszej rozmowie następuje poprawa samopoczucia zgłaszającego. Taka konsultacja trwa zwykle 50-60min.

Psychoterapia indywidualna (krótkoterminowa lub długoterminowa):
Polega na osobistym spotkaniu psychoterapeuty z klientem. Zwykle ma charakter rozmowy, innej jednak niż towarzyska pogawędka. Każda sesja psychoterapeutyczna trwa ok 50 min.