„Każdy człowiek jest złotym runem dla siebie”
( O.Elitis )

Regulamin gabinetu

Zasady prowadzenia psychoterapii

 • Do gabinetu są przyjmowane osoby przychodzące z własnej inicjatywy ,a także skierowane przez lekarzy i innych specjalistów.
 • Usługi są odpłatne.
 • Podwyższenie opłaty z powodu inflacji jest zapowiadane z 2 miesięcznym wyprzedzeniem.
 • Za umówioną sesję, na którą nie przyjdzie, pacjent płaci równowartość uzgodnionej ceny za sesję , chyba że odwoła ją najpóżniej 24 godziny wcześniej. W terminie odwołanej sesji można rozmawiać
 • z terapeutą telefonicznie.
 • W przypadku spóżnienia płaci się za całą sesję. Nie jest ona przedłużana.
 • Sesje odbywają się zwykle raz w tygodniu, chyba że terapeuta uzna, że potrzebna jest inna częstotliwość.
 • Psychoterapeuta uprzedza pacjenta o planowanych przerwach w terapii.
 • Pomiędzy sesjami można w nagłych sprawach dzwonić do terapeuty, w uzgodnionych godzinach.
 • W okresie psychoterapii nie można pozostawać w terapii u innego terapeuty, chyba że terapeuta prowadzący zdecyduje inaczej .
 • Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji pochodzących z terapii,a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii,wobec osób trzecich ,np. Rodziny, postronnych.Wyjątkiem jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub osób trzecich albo sytuacje określone prawem. Współpracując z innymi specjalistami leczącymi pacjenta ,np. psychiatrą udostępnia tylko niezbędne informacje,za wiedzą pacjenta.
 • Terapeuta jest zobowiązany do superwizowania swojej pracy .Służy to ulepszaniu jego usług i lepszej opiece nad pacjentami. Omawiając ją z innymi terapeutami dba o anonimowość pacjentów.
 • Do celów superwizji psychoterapeuci mogą nagrywać sesje. Nagrania są przedstawiane wyłącznie uczestnikom superwizji,którzy też są zobowiązani do przestrzegania poufności. Pacjenta prosi się o pisemne wyrażanie zgody na nagrania.
 • W celu prowadzenia skutecznej terapii pacjent jest zobwiązany do informowania terapeuty na bieżąco o swoich przeżyciach i o znaczących faktach ze swojego życia.
 • Pacjent ma prawo do pytania terpeuty o jego wykształcenie,wyszkolenie zawodowe, przynależność do organizacji zawodowych,superwizję ,staż pracy ,swoją diagnozę i prognozę ,metody terapeutyczne i sposób prowadzenia terapii .
 • Przestrzegam kodeksu etycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej.
 • ( ADRESY INTERNETOWE, z których można uzyskać dodatkowe informacje o zasadach prowadzenia terapii, działalności i modalności stylu pracy to: